k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


  Follow us

  Search

  Light mist pot II

  34.00

  The products are made according to the principle of minimalism, with an emphasis on the perfect in the imperfect. Each piece is unique and contains minimal details of nature. It shows the love I cultivate for natural materials and Mother Earth. Depending on the use of natural material, the execution of hand work are possible deviations from each piece.

  Izdelki temeljijo na principu minimalizma, s poudarkom na popolnosti v nepopolnem. Vsak kos je unikaten in izraža inspiracijo narave. Prikazuje ljubezen, ki jo gojim do naravnih materialov in matere Zemlje. Zaradi uporabe naravnega materiala in ročnega dela so možna odstopanja od posameznega kosa.

  Out of stock

  Description

  • White stoneware with oatmeal glaze   /   Bela kamenina z ovseno glazuro
  • Handmade with love   /   Ročno delo, narejeno z ljubeznijo
  • Each piece is unique   /   Vsak kos je unikaten
  • Durable for everyday use   /   Vzdržljiv za vsakodnevno uporabo
  + - Care and handling / Nega in vzdrževanje

  Please respect and treat each product gently, with love. Every piece is glazed with non-toxic materials and is food safe. They can be washed in a dishwasher but we recommend hand washing.
  /
  Z izdelki rokujte nežno in ljubeznivo. Vsak kos je glaziran z ne toksičnimi materiali, ki so primerni za stik s hrano. Lahko se jih pomiva v pomivalnem stroju, vendar toplo priporočamo ročno pranje.

  + - Delivery / Dostava

  Packages are sent through Pošta Slovenije. Tracking packages is possible only for countries outside Slovenia.

  – Your order will be placed within 5 days of receiving payment. In Slovenia, the delivery time is up to 2 working days. For orders within Europe, it takes about 1 week for your order to arrive, and for the rest of the world it takes up to 1-2 weeks. If there are any delays, you will be notified by email.

  – The cost of postage depends on the weight of the package and the chosen delivery location. When you move items to the cart and continue to pay, shipping costs are automatically calculated based on these two variables.

  – If the weight of the products exceeds 10 kg for larger purchases, please contact us about delivery via e-mail: info@finaglina.com
  /
  -Paketi se pošiljajo priporočeno preko Pošte Slovenije. Sledenje pošiljk je možno le za države izven Slovenije.

  -Vaše naročilo bo oddano v roku 5 dni od prejetega plačila. V Sloveniji je predviden čas dostave do 2 delovna dneva. Za naročila znotraj Evrope traja približno 1 teden, da vaše naročilo prispe, za preostali svet pa do 1-2 tedna. V kolikor pride do kakršnih koli zamikov, boste o tem obveščeni preko elektronske pošte.

  -Strošek poštnine je odvisen od teže paketa in izbrane lokacije dostave. Ko premaknete predmete v košarico in nadaljujete s plačilom, se stroški pošiljanja samodejno izračunajo na podlagi teh dveh spremenljivk.

  -Če teža izdelkov pri večjih nakupih presega 10 kg se o dostavi posvetujte z nami preko elektronskega naslova: info@finaglina.com

  + - Personal delivery / Osebni prevzem

  -You can place your order online and pick it up yourself at the address: Pod ostrim vrhom 40, Trbovlje.
  /
  -Svoje naročilo lahko oddate preko spleta in izdelke prevzamete osebno na naslovu: Pod ostrim vrhom 40, v Trbovljah.

  + - Returns / Vračila

  – If you are not satisfied with the product you can return it in 14 days to the address: Fina glina d.o.o., Pod ostrim vrhom 40, 1420 Trbovlje, Slovenia. Please let us know of the replacement/return through email (info@finaglina.com) and specify if you wish a new product or a refund. Refunds will be issued within 30 days (through PayPal or direct transfer), in case of replacement new product should be delivered within 2 business days for Slovenia, up to 1 week for other European countries and up to 1-2 weeks for the other countries around the world. If there will be any delays, you will be notified by email.

  -Returned product must be in its original condition and packaging, so it does not damage. The package is your responsibility until it arrives at the address Pod ostrim vrhom 40, 1420 Trbovlje, Slovenia, so consider sending it through the registered mailing system. Please attach the original invoice.
  If the items arrive damaged, you are not eligible for a refund.

  -If you received a damaged item please send us an email to info@finaglina.com and tell us all about it, the more details you provide to us, the better. Please, take a photo of your damaged item and attach it to your email. If the box, containing your item, is also damaged, please take a photo of it too and send it to us. Please, do not forget to include your order number. After we receive your email, we will review it and refund your money (without the shipping costs) within 2 weeks. You won’t have to send back the item unless we ask you to.
  /
  -Če z izdelkom niste zadovoljni ga lahko vrnete v 14 dneh na naslov: Fina glina d.o.o., Pod ostrim vrhom 40, 1420 Trbovlje. Prosimo, da nam to prej sporočite na naš elektronski naslov (info@finaglina.com), kjer dopišete ali želite nov izdelek ali vračilo denarja. Vplačan znesek za ta izdelek bo vrnjen v roku 30 dni (preko sistema Paypal ali direktnega nakazila), v primeru menjave bo izdelek prispel v roku 2 delovnih dni v Sloveniji, do 1 tedne za ostale evropske države in od 1-2 tedna za ostale države sveta, v kolikor pride do kakršnihkoli zamikov, boste o tem obveščeni preko elektronske pošte.

  -Vrnjen izdelek mora biti v prvotnem stanju in v embalaži, da se ne poškoduje. Paket je vaša odgovornost, dokler ne prispe na naslov Pod ostrim vrhom 40, 1420 Trbovlje, zato je priporčljivo, da ga pošljete priporočeno. Pošiljki priložite tudi original račun. Po 43d členu zakona o varstvu podatkov stranka sama krije poštnino pošiljanja. Če izdelki prispejo poškodovani, niste upravičeni do vračila kupnine.

  -Če prejmete poškodovan izdelek nam prosim to čimprej sporočite na elektronski  naslov info@finaglina.com. Več kot nam poveste o detaljih, boljše bo. Prosimo, da priložite tudi fotografije poškodovanega izdelka. Če je poškodovana tudi embalaža v kateri je bil izdelek nam prosim poslikajte in pošljite tudi to. Ne pozabite navesti tudi številko naročila. Ko bomo prejeli vaše elektronsko sporočilo, ga bomo pregledali in vrnili vaš denar (brez stroškov pošiljanja) v 2 tednih. Produkta vam ne bo treba poslati nazaj, razen če vas prosimo.

  Additional information

  Weight 0.98 kg
  Dimensions 15 × 12 cm
  You don't have permission to register
  X