ŠIRITEV IN POSODOBITEV USTVARJALNEGA STUDIA

Operacija je nastala zaradi potrebe po pridobitvi več prostora za izdelke, orodje in materiale v sklopu ustvarjalnega studia Fina glina. S povečanjem studia bomo posameznikom omogočili tudi samostojno delo in ustvarjanje, ob tem pa jim bomo še vedno nudili mentorstvo in material za izdelavo. Želja je vzpostavitev kreativnega prostora za različne starostne skupine ljudi, oz. vzpostavitev skupnosti, ki temelji na učenju in delu z glino. Delavnice, ki bodo sestavni del operacije, bodo vključevale različne vrste oblikovanja, novo nabavljena oprema pa bo omogočala še druge načine obdelave in izdelave keramičnih objektov. Operacija torej zajema posodobitev in nadgradnjo opreme, renovacijo prostorov in izvedbo predstavitvenih delavnic. Cilj operacije je spodbujanje inovativnosti in kreativnosti (omogočanje širšega dela z naravnimi materiali - glino) - povečanje dodane vrednosti lokalnim produktom in storitvam (z izvedenimi delavnicami) ter medsebojno povezovanje. Ciljne skupine zajemajo mlade (razvijanje ročnih spretnosti in kreativnega potenciala), starejše (socialna aktivacija starejše populacije, medgeneracijsko sodelovanje, nova znanja, terapevtski učinek) ter splošni širši javnosti (predstavitev gline kot materiala za izdelovanje izdelkov in krepitev kreativnih sposobnosti).
Znesek sofinanciranja znaša 11.168 €.

http://www.eu-skladi.si/